سامانه سیستم‏ های اعلان و اطفاء حریق

سالانه چندین آتش‌سوزی در سراسر جهان در صنایع فرایندی رخ می‌دهد که باعث بروز خسارات جانی و مالی جبران‌ناپذیری می‌گردد، با اینکه می‌توان با مراقبت و بهره‌گیری از فناوری‌های روز از این خسارات جلوگیری نمود. در همه واحدها در صنایع فرایندی بویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی سیستم‌های F&G به همین منظور پیش‌بینی می‌شود. هدف از طراحی چنین سیستم‌هایی پیشگیری از توسعه دامنه حوادث و مهار تبعات آن است. در طی دهه‏های اخیر فناوری‏ها، تجهیزات و سرویس‌های تخصصی مختلفی در این حوزه توسعه یافته که هدف عمده آن تحقق مهار دامنه تبعات حوادث به صورت موثر ولی با هزینه‏های منطقی می‌باشد. طراحی مهندسی پروژه‏های F&G براساس مشخصات فنی پروژه، نیازها و الزامات HSE، کدها و استانداردهای معتبر بین المللی مانند API وNFPA و همچنین رعایت شرایط جوی و محیطی محدوده پروژه صورت می‌پذیرد.