سامانه دنبال‌کننده خودکار خورشید

دنبال کننده‌ی خورشیدی از دو یا چهار سنسور، دو موتور، یک کنترلر و بدنه‌ مربوطه تشکیل شده است. در این پروژه از دو موتور DC دارای گیربکس برای چرخش پنل خورشیدی در دو محور استفاده شده است. چهار سنسور LDR و یک برد مبتنی بر میکروکنترلر، برای کنترل موتورها و در نهایت جهت یابی پنل‌ها استفاده شده است. کنترل جهت پنل، با توجه به بازخورد جهت تابش نور که از طریق سنسورهای LDR اندازه‌گیری می‌شود، با فرمان به موتورها انجام می‌شود. مکانیزم کنترلی در نظر گرفته شده، کنترل حلقه بسته PID است.