سامانه جامع ارزیابی وپایش بیمار با کارسلامت

سامانه جامع ارزیابی و پایش بیمار با کارت هوشمند سلامت و تکنولوژی ان اف سی و اثر انگشت
بیمارستان هوشمند که در ان تمامی اطلاعات وفرایند ها بدون کاغذ انجام میشود -استفاده از فناوری اطلاعات و ای تی در ارزیابی و پایش بیمار -حذف دفترچه های بیمه -دستبند های هوشمند برای بیماران -پرونده هوشمند سلامت
Comprehensive patient monitoring and monitoring system with NFC smart card and fingerprint technology