سامانه ثبت و نمایش اطلاعات صفحات فتوولتائیک

این دستگاه 3 مقدار متفاوت شامل ولتاژ(V)، جریان(A) و توان(W) را بصورت کاملا دقیق و لحظه ای توسط سنسورها دریافت میکند و مقادیر آنها بصورت رنگی روی نمایشگر ارائه میشود.
در این دستگاه ورودی هایی تعبیه شده که به سیم حامل برق متصل میشوند و مقادیر دقیق ولتاژ و جریان را می سنجند.
تاریخ نمایش شده از نوع میلادی بوده و به همراه زمان بر روی نمایشگر چاپ میشود.
مشخصات
نمایش زمان بر روی نمایشگر
نمایش تاریخ بر روی نمایشگر
نمایش مقدار ولتاژ بر روی نمایشگر
نمایش مقدار جریان بر روی نمایشگر
نمایش مقدار توان بر روی نمایشگر
ذخیره تمامی مقادیر در هر ثانیه بر روی کارت حافظه