سامانه تولید برق هسته ای مقیاس کوچک

این سامانه انرژی الکتریکی را در مدت زمان طولانی بیش از 30 سال در اختیار مصرف کننده قرار میدهد. کاربرد این فناوری برای مصرف کننده های دور از شبکه و همچنین تامین برق در فضا است زیرا حجم و وزن مناسبی دارد. عدم الودگی محیط زیست از مزایای دیگر ان می باشد. اجزای این سامانه متشکل از راکتور هسته ای، مبدل حرارتی، لوله های حرارتی، موتور استرلینگ و سیستم خنک کننده می باشد.