سامانه توزین در حال حرکت قطار

توسعه فن¬آوری ارتباطات و ارزان شدن تراشه¬ها، زمینه تحقق اینترنت اشیاء و عینیت پیدا کردن حمل و نقل هوشمند (ITS) را فراهم آورده است. حمل و نقل هوشمند، اطلاعات ارزشمندی برای مدیریت ترافیک، مسیریابی و نظارت بر بارهای سنگین فراهم می کند و امکان تشخیص بارنامتعادل، بیش بارگذاری و سیستم تعلیق معیوب را فراهم می کند.