سامانه تعاملی سازمانی (همآور)

همآور به عنوان یک پلتفرم در محور تعاملات سازمان قرار می‌گیرد و با بهره‌گیری از کارکردهای خود کسب‌وکار و عملیات محوری را متمرکز می‌کند. این سامانه همچنین بستری جهت توسعه ارتباطات خارج سازمان با مشتریان و مخاطبان کسب‌وکار نیز فراهم می‌کند.