سامانه برخط ارزیابی مهارت درک مطلب فارسی‌آموزان

هدف اصلی این طرح، طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزار ارزیابی توانایی درک مطلب فارسی‌آموز به‌صورت پویا و تعاملی است. این مهارت جزء مهارت خواندن زبان‌آموز است. ویژگی منحصربه‌فرد این نرم‌افزار این است که زبان‌آموز و نرم‌افزار در تعامل با یکدیگر هستند؛ بنابراین، امکان ارزیابی سطح زبانی زبان‌آموز از درک مطلب توسط نرم‌افزار و بررسی نوع خطای کاربر و بررسی دانش زبانی وی وجود دارد. نمونه چنین سامانه‌ای، آزمون برخط تافل است که برای ارزیابی دانش زبان انگلیسی تهیه شده‌است.