سامانه اتوماسیون سلف دانشگاهی

سیستم اتوماسیون تغذیه یک سیستم جامع می باشد که پرسنل جهت صرف غذا چه در سازمانهای دولتی که از یارانه استفاده می کنند و چه در شرکت ها ، کارگاه ها و کارخانه ها می توانند از این سیستم استفاده کنند. سیستم اتوماسیون تغذیه و سلف مزایای زیادی برای کارفرمایان دارد که از جمله آن می توان به جلوگیری از سوء استفاده ، صرفه جویی ، اعمال کنترل ، مدیریت دقیقه آشپزخانه ، عملیات مالی و کنترل سریع و دقیق پیمانکاران استفاده کرده است.
اهداف طراحی سیستم اتوماسیون تغذیه :
– بهینه نمودن روال پرداخت و دریافت پول
– بهینه نمودن روال رزرواسیون
– بهینه نمودن روال تحویل غذا
– افزایش راندمان کار سلف سرویس غذاخوری و واحد اداره تغذیه مراکز آموزشی/دانشگاهی و سازمان ها

مزایای سیستم :
– کاهش کمی آمار طبخ غذا
– جلوگیری ازجابجایی پول نقد
– جلوگیری‌ازمراجعات غیر ضروری دانشجویان
جلوگیری‌از پخت‌ غذای ‌مازاد باتوجه‌ به‌دسترسی به آماردقیق