سامانه آنلاین اندازه گیری جریان آب

سخت افزار اندازه گیری میزان جریان عبوری و ارسال به سامانه تحت وب بصورت آنلاین