سامانه آلارم ضد برخورد

این سامانه بر اساس تکنولوژی رادیویی با پهنای باند بالا قادر است بین نودهای رادیویی با یک پروتکل مشخص فاصله فیزیکی را با دقت 20 سانتی متر اندازه گیری کند. بر اساس فاصله بین ابزارهای موجود در این شبکه (مچ بند و سامانه قابل نصب بر روی وسیله نقلیه یا لیفتراک) و تعیین فواصل مجاز ، سامانه قادر به ارائه آلارم در صورت تشخیص امکان تصادف به صورت نوری و صوتی و آلارم لرزشی است.