سامانه‌ کنترلگر هوشمند چندمنظوره

کنترل از راه دور ویژگی¬های امنیتی خانه و اتوماسیون خانگی . و طیف وسیعی از سنجش و پیگیری برنامه¬های که با مدیریت گرما و رطوبت و تهویه هوا و الکترسیته و انرژی و… در ارتباطند.