سازه ی جذب انرژی سبک وزن اتصال چسبی

در این سازه پیشرفته با بهره مندی از مزایای چسب های سازه ای در کنار بکارگیری دانش بروز برای بهبود جذب انرژی های جنبشی، محصولی ارائه شده است که در رقابت با سایر محصولات و فناوری های مشابه، مشخصه های ضربه پذیری بهتری ارائه می کند. از جمله این مشخصه ها می توان به پارامترهای جذب انرژی به وزن، نیروی میانگین، نیروی بیشینه و راندمان در فرآیند جذب انرژی اشاره نمود.
شایان ذکر است که توسعه ، طراحی، ساخت و بکارگیری این محصول جهت سبک سازی فقط محدود به انواع سازه های هیبرید (مانند غیرفلز-فلز یا فلزهای غیرهم جنس) نیست و عملا برپایه ی دانش مهندسی سازه، قابل استفاده جهت انتقال نیرو، باربری و جذب انرژی در صنایع خودروسازی، هوافضا، ریلی، دریایی، نفت و گاز و طرح های عمرانی می باشد.