سازه های سرد نورد شده فولادی

استفاده از سازه های سبک فولادی سرد نورد شده LSF بعنوان اعضای باربر اصلی سازه ای در سالهای اخیر با استقبال قابل توجه جامعه مهندسی ساختمان روبرو شده است. دلیل اصلی این استقبال را میتوان در محاسن این نوع سازه ها از جمله سبک وزن بودن، راحتی و سرعت نصب بالا، و مهمتر از همه اقتصادی بودن آنها جستجو کرد. علاوه بر این محاسن، قابلیت تولید انبوه صنعتی و در نتیجه امکان کنترل کیفی کارخانه ای، حمل آسانتر، قابلیت بازیافت و دوام بالای آنها نیز از جمله ویژگیهای قابل توجه این نوع سازه ها می باشند. لذا بر اساس آخرین دستورالعملها و استانداردهای موجود نسبت به طراحی سازه های تجهیزات ایستگاه های فوق توزیع با استفاده از سازه های فولادی سرد نورد شده اقدام شد و نتایج با سیستم سنتی (فولادهای گرم نورد شده معمولی) در حال استفاده مقایسه و آزمایش گردید. نتایج بیانگر کاهش بیش از ۵۰ درصدی هزینه های صنعت برق کشور در این بخش می باشد.