ساخت کفی کفش هوشمند جهت تحلیل حرکت

سیستم کفی هوشمند داخل کفش علاوه بر اندازه گیری فشار و نحوه توزیع آن در کف پا،میتواند از طریق ارسال داده های بیسیم به صورت آنی و لحظه ای، اطلاعات و داده های رفتار حرکتی و پایداری و تعادل فرد را در اختیار مربی و یا حتی پزشک معالج فرد قرار دهد.