ساخت کرم بر پایه ی عصاره ی گرده گل زنبور عسل

عصاره ی گرده ی گل زنبور عسل از طریق تغذیه ی پوستی(عبوراز پوست) تاثیر بیولوژیکی عمیقی می گذارد وبه نظر میرسد مانع پیری زودرس سلول ها و رشد بافت جدید پوست میگردد.به طور موثر درمقابل خشکی، پوست را محافظت میکند و به سلول های خشک زندگی تازه ای می بخشد . چروکیدگی های پوست را ازبین می برد و یک منبع تامین خون حیات بخش را برای تمام سلول ها ی پوستی موجب می شود