ساخت پوشش اپوکسی مقاوم در برابر شرایط جوی و خوردگی

• دانش فنی منحصر به فرد در حوزه پوششهای نفت و گاز
• دارای پتانسیل پیشرفت به سطح بالای TRL
• موفقیت در آزمونهای محیط واقعی
• مستند سازی چرخه تولید محصول در مقیاس نمیه صنعتی