ساخت نانو مواد لاستیکی جدید جهت بهبود رفتار بتن

اضافه کردن خرده‌های لاستیک در بتن باعث بهبود برخی از خصوصیات مکانیکی و دینامیکی بتن از قبیل جذب انرژی بیشتر بتن، امکان تغییر شکل بهتر و مقاومت در برابر ترک خوردگی می‌شود.

استفاده از لاستیک در بتن باعث بهبودی بسیاری از خصوصیات بتن از قبیل افزایش مقاومت در برابر صوت، حرارت نفوذ یون کلر، بارهای ضربه‌ای، سیکل ذوب و یخ، لغزش، سایش و ترک خوردگی می‌شود. همچنین این گونه بتن‌ها سبکتر، انعطاف پذیرتر و قابلیت جذب انرژی آنها بالا است.

با افزایش محتوای لاستیکی، مقاومت فشاری بتن به صورت سینماتیک کاهش می‌یابد. نکته قابل توجه دیگر این است که مقاومت فشاری در بتن، با افزودن درشت دانه لاستیکی بیش از ریز دانه لاستیکی کاهش می‌یابد.