ساخت نانوکامپوزیت با خواص مکانیکی بهبود یافته

یکی از راه¬های افزایش خواص مکانیکی کامپوزیت¬ها بدون تغییر در وزن کامپوزیت استفاده از نانوذرات است. در این میان، نانولوله¬های کربنی و نانو ذرات گرافن علاوه بر اینکه استحکام بالایی دارند، از انعطاف¬پذیری خوبی برخوردار هستند و به واسطه تولید انبوه در دسترس و ارزان هستند. و بنابراین در مقیاس صنعتی بطور وسیع استفاده می¬شوند. پژوهش¬های زیادی در مورد اثرات افزودن این نانو مواد به رزین¬های مختلف انجام شده است.