ساخت لعاب شیشه سرامیک ضد سایش

در این طرح لعاب نانو کامپوزیت شیشه سرامیک بر روی فولاد ضد زنگ اعمال میشود و سختی و مقاومت به سایش فولاد را تا ده برابر افزایش میدهد