ساخت قطعات و سازه‌های فلزی

تمدن طراحی و ساخت قطعات و مجموعه‌های فلزی در ایران بسیار بالا و هم¬تراز با کشورهای پیشرفته دنیا می¬باشد. این تیم با تسلط بر طراحی زنجیره تلرانسی و تجارب متخصصین ساخت و تولید، سابقه مهندسی معکوس و تولید انبوه قطعات پیچیده نظامی و تجهیزات پزشکی را دارد. ساخت سازه‌های فلزی بزرگ و سنگین نیز از جمله تجارب موفق و ارزنده این تیم می‌باشد.