ساخت قطعات زیرکنی با پایداری حرارتی بالا

در این طرح، قطعات سرامیکی زیرکنی تهیه شده است که پایداری حرارتی بالاتری نسبت به نمونه های معمول دارند. قطعات زیرکنی در صنعت دیرگداز استفاده می شوند و کاربرد دما بالا دارند ولی مشکل استفاده از آنها تجزیه حرارتی زیرکن در دمای بالا است. در این طرح تلاش شد تا با استفاده از افزودنی های مناسب و در دسترس، از تجزیه زیرکن جلوگیری شود و پایداری حرارتی آن افزایش داده شود