ساخت فتوبایوراکتور توبولار هوشمند ریز جلبک ها

در حال حاضر تولید ریز جلبک ها در سطح جهان با کشت در سطح زمین بیشترین میزان تولید را دارد. این موضوع همواره با بحث های فنی ایمن و سلامت بودن محصول مواجه است، لذا این شرکت برای اولین بار یک فتوبایوراکتور کاملاً هوشمند را طراحی و ساخته است که می تواند به صورت تمام اتوماتیک کلیه فرآیندهای ریز جلبک ها را بدون دخالت دست و کاملاً عاری از هر نوع آلودگی کشت نماید.