ساخت غشای مرکب لایه نازک در فرآیند اسمز مستقیم

امروزه اسمز معکوس روش متداول برای شیرین سازی آب است که علاوه بر مصرف بالای انرژی، تخلیه آب شور حاصل نیز به عنوان یک معضل محسوب می شود که آسیب جبران ناپذیری به محیط زیست وارد می سازد. فرآیند اسمز مستقیم بر خلاف فرآیند اسمز معکوس از اختلاف فشار اسمزی طبیعی در دو سمت غشا بهره برده و سبب انتقال آب از می‌گردد. اگرچه علاقه به پژوهش در زمینه این فرآیند روز به روز افزایش می یابد اما متاسفانه دسترسی به غشای مذکور در ایران تقریبا غیر ممکن است. بنابراین نبود غشای اسمز مستقیم یکی از مشکلات مهم محسوب می شود. به منظور استفاده از این غشاها در صنعت شیرین سازی و رقابت با سایر کشورهای پیشرفته و بومی سازی آن، ساخت و بهینه سازی غشاهای مناسب با شار بالا حائز اهمیت است. به این منظور ساخت و بهینه سازی غشا مرکب لایه نازک از برنامه های این طرح است. این طرح علاوه بر تولید آب شرب مورد نیاز از آب دریا و شیرین سازی، قابلیت استفاده در صنایع کشاورزی به منظور آبیاری، استفاده در شرایط بحرانی و نظامی و بلا های طبیعی ( به صورت کیسه های جاذب آب) و همچنین استفاده به عنوان پیش تصفیه فرآیند اسمز معکوس را نیز دارا می باشد