ساخت شیشه های هوشمند

شیشه های هوشمند به طور ساده به شیشه هایی گفته میشود که در آنها قابلیت کنترل نور و دما با یک تحریک خارجی نظیر اعمال ولتاژ وجود داشته باشد. در تعاریف جدید شیشه هایی که قابلیت نمایشگر شدن داشته باشند نیز جزء شیشه های هوشمند محسوب میشوند. با این تعریف روش های متعددی در دنیا برای کنترل نور و دما صورت پذیرفته است. گروه ما علاوه بر داشتن فن آوریهای مطرح و صنعتی شده ی دنیا در این زمینه، تلاش دارد تا فن اوریهای جدیدی را در این عرصه رونمایی کند.
روش ما تا کنون در دنیا استفاده نشده است. نمونه های آزمایشگاهی ما جواب های مناسبی را برای کنترل دما بدون آسیب به کیفیت نور داده اند. کنترل دما و صرفه جوئی انرژی برای ساختمان ، اتومبیل، کشتی و هواپیما بسیار حائز اهمیت است. الان در صدد هستیم تا مدل نیمه صنعتی آن را تهیه نمائیم. گام بعدی بعد از اتمام این پروژه ، ساخت شیشه های نمایشگر هوشمند خواهد بود.