ساخت ستون های کروماتوگرافی مایع

دستگاه کروماتوگرافی HPLC پر کاربرد ترین دستگاه برای آنالیز مواد شیمیایی می باشد. کاربرد گسترده ی را در صنایع شیمیایی،داروسازی ، غذایی و همچنین در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی و محیط زیست دارد.در اکثر دانشگاه ها نیز از این دستگاه دربخش تحقیقات و خدمات آزمایشگاهی استفاده می شود . کاربرد آن در کشور رو به افزایش است.با توجه به مصرفی بودن ستون های این دستگاه ها ساخت آن در کشور از اهمیت بالای برخوردار است.
استفاده از ستون های کروماتوگرافی HPLC در شرکت های دارویی غیر قابل اجتناب است و معمولا هر ۶ ماه یکبار باید این ستون ها تعویض گردد. در حال حاضر هیچ شرکت داخلی آنها را تولید نمی کند و تمام ستون ها از خارج از کشور تامین میگردد. با توجه به افزایش قیمت ارز قیمت این ستون نیز چندین برابر شده است و در بیشتر مواقع با ستون های کم کیفیت ساخت کشور چینی جایگزین شده اند.