ساخت سازه های تا شو

این سازه با قابلیت نصب و جمع شدن در چند ثانیه، قابلیت بر پا سازی بسیار راحت و بدون نیاز به افراد مجرب طراحی گردیده است و به راحتی با قابلیت تاشو بودن، امکان باز نمودن و استفاده در فضاهای مختلف را دارا می باشد.
با توجه به هزینه نهایی کم و قابل رقابت با دیگر راه حل ها در حوزه های مختلف از قبیل اسکان سریع آسیب دیدگان حوادث و بلایای طبیعی و صنایع نظامی و دفاعی مورد استفاده می باشد.