ساخت زیردریایی بدون سرنشین(امداد و نجات)

بارها اتفاق افتاده که با غرق شدن اشخاص در دریا ، سد و دیگر بسترهای آبی و باقی ماندن جسد در زیر آب امدادگران به دلایلی از جمله : تلاطم های آب ، امواج ، وجود سیفون ها ، حفره ها ، چاله ها و صعب العبور بودن مسیر موفق به کشف اجساد نشده اند. هدف اصلی این زیردریایی کمک به کشف جسدهای غرق شده در بسترهای آبی است. از طرفی سوژه مورد پیگیری می تواند جسمی به غیر از جسد انسان باشد که این زیردریایی کمک شایانی به این امر می کند.
در این طرح به چگونگی روند طراحی و ساخت یک زیردریایی امداد و نجات پرداخته ایم، که شامل طراحی و ساخت بدنه ، سیستم غوص و صعود ، سیستم رانش و… می شود.