ساخت دایود لیزر

دستگاه لیزر دایود، لیزری بسیار پرتوان است که شدت بالایی از پرتو لیزری را در سطح مقطع خروجی دستگاه ایجاد میکند. این سطح از توان بالای نور، توسط رنگدانه هایی که در فولیکول مو قرار دارند جذب می شود. در بازه زمانی بسیار محدودی که هر پالس لیزری ایجاد میکند، توان بالایی در موهای بدن جذب شده و موجب افزایش دمای آنها میشود. در این حالت ساقه و ریشه مو به شدت آسیب دیده و توان رشد مجدد آن تا حد بسیار بالایی کاهش می یابد. سطح مقطع بزرگ تابش پالس لیزر موجب خواهد شد تا در مدت کوتاهی تعداد بسیار زیادی از موهای زائد در زمان کوتاه تری انجام شود.