ساخت حامل دارو بر پایه موسیلاژ بامیه

هیدروژل‌ها، پلیمرهای آب‌دوست با شبکه سه‌بعدی هستند که توانایی جذب و نگهداری مقدار زیادی آب را دارند. هیدروژل‌های نانو کامپوزیت از طریق واردکردن نانو ذرات مختلف در انواع ماتریس‌های هیدروژل به روش‌های هم‌زمان و غیر همزمان جهت ارتقاء و تقویت خواص هیدروژل تهیه می‌شوند. در این فناوری هیدروژل بر پایه پلی ساکارید طبیعی استخراج‌شده از گیاه بامیه به همراه پلی وینیل الکل و مونومرهای دیگر در حضور اتصال‌دهنده عرضی ، هم در محیط اسیدی و هم در حضور آغازگر رادیکالی انجام شد. به‌منظور ساخت هیدروژل نانوبیوکامپوزیت و افزایش اثرات آنتی باکتریال هیدروژل جهت کاربرد آن در زخم پوش از سنتز همزمان نانو ذرات در محیط سنتز هیدروژل استفاده شد.