ساخت توربین بادی-روغنی

جریان هوا با عبور از مخروط ناقص و عرق چین کروی به فشار و سرعت لازم رسیده ( فشار جریان با عبور از عرق چین زیاد می شود ) و با عبور از متمرکز کننده به پره ی درونی برخورد می کند و باعث به چرخش درآمدن پره می شود . به سبب چرخش پره شفت متصل شده به پره که بر روی ۲ عدد بلبرینگ سوار شده است درون محفظه روغنی تعبیه شده جهت روانکاری چرخش شروع به چرخش می کند .
با تعبیه کردن سیستم انتقال قدرت کوپلینگ چرخش شفت باعث چرخش ژنراتور شده و برق تولید شده از ژنراتور وارد شبکه مصرف کننده الکتریکی می شود.