ساخت آنالیزور گاز برای گیاه زعفران

صنایع کشاورزی هم پای دیگر صنایع مهم در کشور نیازمند استفاده از حسگرها، آشکارسازها و آنالیزورهای گاز است. وظیفه اصلی این آنالیزورها، آشکارسازی انواع مختلف گازها و آلاینده های محیطی و تحلیل اطلاعات بدست آمده از آن برای تعیین کیفیت گیاه، عیارسنجی آن، افزایش طول عمر و غیره می باشد. در این بین گیاه زعفران یکی از بااهمیت ترین گیاهان در صنعت کشاورزی است. این گیاه یکی از گران ترین محصولات کشاورزی و دارویی جهان بوده و قابلیت استفاده در اکثر فرآورده های غذایی را دارد. این طرح برآن است تا نمونه ای آزمایشگاهی از آنالیزور گاز طراحی کند که با قرار گرفتن بر روی گیاه زعفران، انواع گازهای موجود در محیط اطراف گیاه را تشخیص داده و بر روی صفحه نمایشگر اعلام نماید. متخصصین این حوزه می توانند با تحلیل این اطلاعات، راهکارهایی برای تعیین نوع و کیفیت زعفران، عیار آن، کیفیت رنگ و نحوه نگهداری (طول عمر) زعفران ارائه نمایند.