ساخت،ارتقا پرینتر سه بعدی و ساخت دستگاه دوکار

بعد از طراحی و ساختن پرینتر سه بعدی در ابعاد میز ۶۰در۶۰ که یکی از بزرگ ترین و کمیاب ترین دستگاهای کشور ایران است که بعد از ارتقاء آن در چندین زمینه که ان را بسیار هوشمند کرده است و ساختن دستگاه طراحی که قابلیت طراحی و نوشتن انواع مداد خودکار ماژیک و… را دارد ما توانسته ایم دستگاهی بسازیم که قابلیت ساخت قطعات و قابلیت طراحی را داشته باشد