زیورآلات ملیله(اکسسوری)

شکل گیری اولیه این هنر-صنعت با تلفیق پیچ و تاب سیم ملیله با نقوش سنتی ایرانی و به کار بردن روش های سنتی ساخت زیورآلات با نقوش سنتی و مدرن بوده است. در مرحله اولیه طرح و قالب کار از نقوش سنتی که بیشتر در هنرهای ایرانی استفاده شده است، گرفته و مورد ارزیابی قرار می گیرد. قالبی که به شکل محصول بریده شده را بوسیله نواری پهن دورتادور قالب می گذارند. این نوار را لحیم و سپس روی صفحه آهنی با موم محکم میکنند.طرح را تقسیم و با نقوش ملیله پر میکنند. درآخر با ذوب موم و لحیم کاری قطعات به هم متصل میگردند.