زیر ساخت داده مکانی

این نرم افزار با ایجاد لایه های جغرافیایی و پشتیبانی از انواع داده با فرمت های مختلف و همچنین امکان اعمال اسلوب به لایه ها، زیرساخت داده مکانی جامع و قدرتمندی را فراهم می آورد.

همچنین قابلیت تعریف ومدیریت انواع فراداده برای لایه انتخابی و افزودن مخزن داده و امکان اضافه کردن مدل های سه بعدی، استفاده از سرویس فرنگار و سرویس تصاویر واسلوب ساز از ویژگی های دیگر این نرم افزار می باشد.