زخم‌ پوش و زخم بخیه نانولیفی گیاهی

در این طرح از بستر نانولیفی پلی کاپرولاکتون جهت رساندن حداکثری و رهایش هدفمند عصاره گیاه دارویی آویشن استفاده خواهد شد.
از آنجا که تکنولوژی نخ بخیه بسیار شبیه به زخم پوش است و تفاوت در نوع الکتروریسی آن هاست، پلیمر ساخته شده بعد از طی مراحل آزمایش امکان استفاده در تولید زخم بخیه را نیز خواهد داشت