زانو های چند محوره

پروتز زانوی چند محوره شامل یک مجموعه مکانیکی با چهار مفصل است که چرخش حول بیش از یک نقطه را فراهم میکند. محاسن کلی زانو های چند محوره نسبت به نسل های قبلی عبارتند از: پشتیبانی از مفاصل در حرکت و سرعت های متفاوت، ایمنی در فاز ایستایی (ایستادن)، کنترل ارتعاشات در فاز نوسانی، خم شدن و تغییر طول در موقعیت های مناسب که بالا بردن احساس ایمنی در حین پیاده روی و حرکات طبیعی تر بیمار میشوند و خم شدن تا ۱۵۰ درجه جهت راحتی بیمار در حین نشستن .