رله تشخیص خطای امپدانس بالا

هدف از آشکارسازی و مکان‌یابی خطاهای امپدانس بالا جلوگیری از بروز خطر برق‌گرفتگی و آتش سوزی و جلوگیری از هدر رفتن انرژی است