رقیق کننده اسپرم

تولید محصولات دامی بدون دسترسی مناسب به منابع ژنتیکی و “توانایی برای نگهداری آن ها” امکان‌پذیر نیست. اسپرم در واقع یک محصول راهبردی در صنعت دامپروری محسوب می شود و نگهداری از این ماده ژنتیکی و انتقال آن مستلزم وجود یک “محیط مناسب” است. رقیق کننده با نام تجاری “Lexperm” به عنوان رقیق کننده گیاهی برای انجماد بلند مدت اسپرم دام های سبک بر پایه فیتوزوم در حال تولید است.