رتاپورت

رتاپورت یک پلتفرم آنلاین و جامع است که باعث بهبود و ارتقای سطح کیفی بازاریابی و فروش داخلی و خارجی محصولات و خدمات در بستر اینترنت و بهبود مشاوره در استفاده بهینه از ماشین آلات و تجهیزات معدنی در کنار استخراج و فرآوری محصولات ، جهت بهروری مناسب از معادن و کارخانجات موجب بهبود فضای کسب و کار ، برای تمامی فعالین معدنی می شود .