ربات پلاسری

یکی از مشکلات صنعت آهن برداشت آهن و پرعیارسازی آن است. روش های موجود بسیار پر هزینه و یا با بازدهی پایین عمل می کنند. این دستگاه با استفاده از فناوری جدید به صورت یک ربات متحرک پشت یک کشنده قرار گرفته و تا 500 تن در روز آهن جمع آوری و آهن با عیار 65 تولید می کند. این فرآیند نوین بدون استفاده از نیروی انسانی و با هزینه عملیاتی بسیار پایین و نسیت عیار خروجی به ورودی بالا، می تواند تحول بزرگی در صنعت آهن ایجاد نماید. این تجهیز طراحی، شبیه سازی و در مقیاس نیمه صنعتی ساخته شده و بصورت عملیاتی در چند معدن مورد استفاده قرار گرفته است که نتیج بسیار رضایت بخش بوده است.