ربات پرنده سمپاش

در این پژوهش یک ربات پرنده ترکیبی جهت ماموریت سمپاشی با رویکرد بهینه، طراحی و ساخته می شود.

هدف استفاده از ربات پرنده ترکیبی برای دستیابی به کاربرد مورد نظر، افزایش مداومت پروازی، مواردی از قبیل ساختار مکانیکی ساده، هزینه ی پایین تعمیر و نگهداری، قدرت مانور بالا و امکان حرکت سریع در تمامی جهات و … است.

امروزه ربات¬های پرنده در زمینه های مختلف کشاورزی مانند تجزیه و تحلیل وضعیت خاک، فرآیند فرسایش و میزان رطوبت موجود در آن، کاشت بذر، سمپاشی، آبیاری، ارزیابی سلامت محصولات، نظارت و … مورد استفاده قرار می گیرند.
واقعیت این است که ربات های پرنده پلتفرمی کم هزینه برای دوربین های هوایی به حساب می آیند و به کشاورزان اجازه می دهند با حداقل هزینه محصولات کشاورزی خود را تحت نظر بگیرند.