ربات هوشمند توانبخشی اندام تحتانی

هدف اصلی از این اختراع ، کنترل و مانیتورینگ یک ربات توانبخشی با سه درجه آزادی به منظور توانبخشی اندام تحتانی بیمارانی است که به‌ دلایلی نظیر ضایعه نخاعی، سکته مغزی، اختلال عضلانی و یا عمل جراحی توانایی حرکتی خود را از دست داده‌ و نیاز به توانبخشی دارند.