ربات ضدعفونی کننده نوری گازی

این ربات قابلیت کنترل از راه دور و حمل و انتقال غذا و وسایل تا بیشینه ۱۵ کیلوگرم دارد. فضاها و وسایل را در زمان کوتاه ضدعفونی می کند. دارای منابع نوری UVC جهت ضدعفونی مسیر حرکتی ربات است. سیستم آن پرتابل بوده و تا حداقل ۲ ساعت قابل شارژدهی می باشد. این دستگاه مجهز به حسگر تشخیص افراد و موانع بوده و قابلیت تصویربرداری و حرکت در چهار جهت و دورزدن در فضای محدود را دارد. بدنه دستگاه ضدآب و قابل شستشو می باشد.