ربات ضدعفونی کننده با پرتو اشعه UV

در این طرح از یک ربات که قابلیت حرکت در محیط را به صورت کنترل از راه دور دارد و با چند لامپ اشعه UV که بر روی ان قرار گرفته است توانایی ضدعفونی کردن محیط را دارا می باشد .