ربات شستشوی پنل‌های نیروگاه‌های خورشیدی

کاهش زمان شستشوی پنل‌های کثیف می‌تواند با افزایش میزان تولید برق فتوولتاییک، نقش بسزایی در افزایش درآمد یک نیروگاه خورشیدی داشته باشد. اسمارت ربات این قابلیت را دارد که با کیفیت و سرعتی بسیار بیش‌تر از روش‌های شستشوی سنتی به ارایه خدمت بپردازد. ویژگی منحصربه‌فرد اسمارت ربات، عدم نیاز به نیروی برق در محل شستشو است که این امر باعث افزایش ایمنی کار، کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری و سهولت فرآیند شستشو می‌شود.