رایمون پارک

رایمون پارک ، دستگاهی است که توسط آن پارک بانان محترم میتوانند بدون حضور مشتری مبلغ پارک خودرو را از روی کارت های مخصوصی که بر روی خودرو چسبانده شده و از قبل توسط راننده شارژ شده را کسر کنند و بصورت کاملا هوشمند خودروهای محدوده را مدیریت کرد.