راد مشاوران امین

شرکت راد مشاوران امین تحت عنوان رادمین یکی از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری پارک تربیت مدرس مجموعه ای نوپا در ترویج فرهنگ کار‌آفرینی، بروکری فناوری، مشاوره به تیم‌های نوپا، مشاور نوآوری و تولید محتوا برای کسب و کار‌های مختلف می باشد.
شرکت راد مشاوران امین که تحت عنوان تجاری رادمین به فعالیت می‌پردازد،تیم این مجموعه که متشکل از دانشجویان فارغ‌التحصیلان فعال دانشجویی است؛ فعالیت اصلی خود را در راستای حلقه‌ی واسط میان صنعت و دانشگاه شکل داده و با انجام فعالیت‌های جانبی به شکل‌دهی شبکه‌ی ارتباطی از مجموعه‌های صنعتی و دانشجویان و فارغ‌التحصیلان فعال و متخصص رشته‌های مهندسی پرداخته و به وسیله‌ی ارتباط نزدیک با سازمان‌های صنعتی به واسطه‌ی استقرار در پارک علم‌وفناوری دانشگاه تربیت‌مدرس و فعالیت‌های ترویجی مانند برگزاری رویدادهای فناورانه، نیازهای دقیق سازمان‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را شناسایی نموده و به وسیله‌ی ارتباط موثر با دانشجویان فعال برترین دانشگاه‌های سطح کشور به پاسخگویی به این نیازها می‌پردازد. توسعه نوآوری، بروکری فناوری، مشاوره و اشاعه آگاهی رسالت اصلی رادمین هست.