رادیو وایرلس با پهنای باند گیگ

انتقال اطلاعات بر بستر بیسیم-مراکر مخابراتی-سازمانهای دولتی و خصوصی-شرکت ها-اشخاص جهت دریافت اینترنت و سایر سرویس ها