رأکتور هیدرولیکی تست کشش

دستگاه رأکتور هیدرولیکی تست کشش میلگرد قادر به انجام تست کشش میلگرد های فولادی مطابق با استاندارد ملی ایران و ارائه گزارش شامل تنش تسلیم، تنش نهایی، درصد ازدیاد نسبی طول و نمودار تنش-کرنش میلگرد میباشد. این دستگاه دارای ظرفیت ۵۰ تن و ابعاد و وزن و قیمت بسیار کمتری از دستگاه های تنسایل معمول دارد.